2014 m. gegužės 22 d., ketvirtadienis

Lėlininkas

pirštais šokdina
smičius, akis. Sugniaužia
kumštį. Plojimai.

Girgžda skerdžiamos
stygos, mušą prakaitas.
Kumštis. Plojimai.